Siirry sisältöön

Hankasalmen varhaiskasvatussuunnitelma on kuntatasoinen ja velvoittaa henkilöstöä toimimaan suunnitelman mukaisesti kai-kissa kunnan varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuodoissa ja -yksiköissä.

Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon. Suunnitelmaa päivitetään ja täydennetään. Arjessa kehitetyt ja hyväksi havaitut käytännöt ohjaavat suunnitelman kehittämistä.

Hankasalmen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta on vastannut ohjausryhmä, jonka jäseninä on varhaiskasvatuspäällik-kö, päiväkodinjohtajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ohjausryhmän työn tukena on ollut vastuuryhmät, joiden vetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen opettajat. Vastuuryhmiin on kuulunut koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Vastuuryhmät arvioivat ja kehittävät jatkossa varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten ja huoltajien osallisuus esimerkiksi lasten kokouksissa, kyselyissä, varhais-kasvatussuunnitelmakeskusteluissa ja arjen tilanteissa. Suunnitelmatyön tueksi voidaan järjestää esimerkiksi toiminnallisia per-he-ja / tai vanhempainiltoja. Palveluohjauksessa annetaan huoltajille tietoa varhaiskasvatuksen eri yksiköiden toiminnasta ja erityispiirteistä.

Hankasalmen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa ovat ohjanneet seuraavat Hankasalmen kunnan asiakirjat:

 • Kuntastrategia
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • Esiopetuksen opetussuunnitelma
 • Perusopetuksen opetussuunnitelma
 • Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Varhaisen tuen toimintamalli
 • Päivähoidon turvallisuussuunnitelma
 • Lääkehoitosuunnitelma
 • Vuorohoidon linjaukset kunnassa
 • Päivähoidon yhteiset toimintaohjeet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimiseen
 • Lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta edeltävä keskustelu 

Hankasalmen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma kokonaisuudessaan pdf-tiedostona

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma (pdf)