Verotus on keskeinen osa kunnan tulorahoitusta. Tässä osiossa tarkastellaan ja kootaan verotusta yhteen verolajettain, mutta jo tähän pääsivulle on varmasti olennaista linkittää kokonaisvaltaisesti tiettyä materiaalia.

 

Kunnan verotuloarvio vuodelle 2013 ja sen toteutuminen

Veroennustekehikko on kuntaliiton kautta tilattu laskentakaavio, jonka kautta tehdään kunnan talousarvioon verotuloarvio. Tässä on linkkinä arvio vuodelle 2013 kunnan verotuloista. (pahoittelut siitä, että kaavion ohitse tehty valmistelutyö taittuu linkissä kakkossivulle, mutta hivenen kaavion päälle siis verotuloja arvioitiin kertyvän)

 

Veroarvio talousarvioon veroennustekehikon kautta

Edellä oleva yllä olevan linkin arvio oli siis vuoden 2012 lopun arvio!

 

Verotulojen toteutuminen vuonna 2013 on taas tässä koottu seuraavaan:

Verotulojen tilitykset kaikkiaan lokakuun 2013 loppuun mennessä

Verotilitykset kuukausittain tammi-lokakuu 2013

 

Valtakunnallinen päivitetty veroennustekehikko syyskuulta 2013 arvioi koko maan kehitystä tällä hetkellä seuraavasti:

Kuntien veroennustekehikko syyskuu 2013 (tämän vuoden ennuste ja ensi vuoden)

 

JA SITTEN OLENNAISEN TÄRKEÄ VUOTTA 2014 KOSKIEN!

Lokakuussa kuntaan saapunut kuntaa kuvaava ennustekehikko kertoo Hanksalmen verotulojen kehittyvän edelleen heikosti. Tässä alla verotuloarvio esitetään prosenteilla 20,5 (eli ei olisi korotettu veroja) ja veroprosentilla 21,5

Hankasalmen lokakuun 2013 veroennustekehikko ilman korotusta (20,5 % tulovero)

Hankasalmen lokakuun 2013 verotuloarvio, kun tuloveroprosentti 21,5

 

 

Kunnat ja verotus

 

Kaikki olennainen kunnasta ja verotuksesta yleisesti ottaen löytyy  kuntaliiton sivuilta, joilta taas on linkkejä muihin tietolähteisiin. Jos verotus siis kiinnostaa tai kaipaat siitä lisätietoja näiden sivujen antiin nähden, niin klikkaa oheista linkkiä alla:

 

Verotus kattavasti kuntaliiton sivujen kautta