Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen (esimerkiksi vesiosuuskunnan) toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.


Vapautuksen hakeminen vesijohtoon tai viemäriin liittämisestä


Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.  Vapautuksen edellytyksistä säädetään vesihuoltolain 11 §:ssä:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi esimerkiksi kustannusten kohtuuttomuuden tai palvelun vähäisen tarpeen takia
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
  • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä 
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Hakemukseen tulee liittää

  • sijaintikartta
  • asemapiirros
  • talousvesitutkimustodistus 
  • kiinteistön jätevesiselvitys

Selvityslomake kiinteistön jätevesijärjestelmästä löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi. Lisäksi tulee esittää selvitys kiinteistön omistussuhteista.