Siirry sisältöön

Viranhaltijoille voi olla suoraan lainsäädännöllä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto on kunnan hallintosäännössä sen ohella määritellyt viranhaltijoille ratkaisuvaltaa. Käyttäessään toimielimelle kuuluvaa ja viranhaltijalle siirrettyä päätösvaltaa viranhaltija toimii viranomaisena. Hänen on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös ratkaisuistaan.

Näillä www-sivuilla julkaistavat viranhaltijapäätökset 

  • kunnanjohtaja
  • sivistystoimenjohtaja
  • kiinteistöjohtaja
  • palvelujohtaja
  • tekninen päällikkö

Niiltä osin kuin päätökset koskevat henkilöstöasioita tai muita julkisuuslainsäädännön kautta ei-julkisiksi määriteltyjä asioita, ei päätöksiä kuitenkaan sähköisesti julkaista. Siksi osa päätöksistä puuttuu.

Huomioithan, että KT Web-järjestelmä toimii siten, että ensin sinun tulee valita haetko esityslistoja/pöytäkirjoja/viranhaltijapäätöksiä ja vasta sitten voit valita, minkä lautakunnan/viranhaltijan pöytäkirjoja/päätöksiä haluat nähdä.