Ympäristönsuojelu

Laukaan ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, joista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Laukaan lupa- ja valvontalautakunta.

Hankasalmen kunnan ympäristöasiat:


Skip to content