Lastenkulttuuri

  • Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuripolku
  • Kulttuurineuvola
  • Taiteen perusopetus

Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma. Se sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen hankasalmelaisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain saada. Kulttuuriopetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan päätöksellä 14.5.2019.


Kulttuurineuvola

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta tasolle etenevää vapaa-aikana annettavaa taiteen opetusta. Taiteen perusopetusta tarjoaa Hankasalmella Ala-Keiteleen musiikkiopisto.

Skip to content