Tehtävät

 Rakennus- ja valvontalautakunnan tehtävänä on toimia kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä kunnan maa-ainesluvan mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena (tähän tehtävään lautakunta asettaa kolmijäsenisen tiejaoston).


Rakennus- ja valvontalautakunta 2017 - 2021

 

 Nimi  Tehtävä  Varajäsen
 Sanna Hänninen (KESK)  puheenjohtaja  Kari Hänninen (KESK)
 Matti Okker (PS)  varapuheenjohtaja  Ari Leinonen (PS)
 Arto Rämö (KESK)  jäsen  Mervi Kauppinen (KESK)
 Mervi Hyvönen (KESK)  jäsen  Sanna Ekonen (KESK)
 Markku Häkkinen (KESK)  jäsen  Tuomas Pietiläinen (KESK)
 Pasi Kuokka (VAS)
 jäsen
 Miriam Saavedra Ramirez (VAS)
 Minna Pynnönen (SDP)  jäsen  Timo Koivuniemi (SDP)

 


 

 

 

Lautakunnan esittelijä on tekninen päällikkö Tiina Pellinen.

 
Kokoukset

Kokoukset pidetään parillisen kuukauden 2. torstai klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla ja lautakunnan myöntämät lupapäätökset julkipantuna kokousta seuraavan viikon maanantaina ja päätöksien antopäivä on tiistai.