Vapon Saha

Hankasalmen kunnan elinkeino- ja työllisyyspoliittisessa ohjelmassa vuosille 2009-2015 linjataan, että:

Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla. Vahvan alkutuotanto-osaamisen ja vireän pk-yritystoiminnan (muun muassa metalliteollisuudessa) tukeminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Keskeisten liikenneväylien varrella sijaitseminen avaa mahdollisuudet yritysten määrän monipuolistumiselle ja kasvulle.

Lue lisää>>

Vuoden 2018 keväällä linjattiin uusi kuntastrategia - sen pohjalta yhdessä yrittäjiemme kanssa (yritysvaikutustyöryhmässä) päivittämme elinkeinopoliittisia linjauksiamme, mutta yllä mainituista pääperiaatteista emme ole luopumassa.

Versowoodin saha, maatilat ja hevososaaminen, Revontuli, Häkärinteet, Jari-Pekka, Kiilto-Clean, Tapijola-ikkunat, Halltex - ne ovat esimerkkejä asioista, joista Hankasalmi tunnetaan ja jonka vuoksi kuntaa arvostetaan. Vireät pk-yrityksemme ovat taas kunnan elinvoimaisuuden kulmakivi

Näillä sivuilla pyrimme tarjoamaan yrittäjillemme tietoa ja tietoa yrityksistämme.  

Kunta kokoaa yritysvaikutustyöryhmää

Kuntastrategian mukaisesti Hankasalmen Yrittäjien aloitteesta kootaan kuntaan yritysvaikutustyöryhmä arvioimaan ja tukemaan kunnan elinvoimaisuutta.

Marraskuun loppuun mennessä on pyydetty Hankasalmen Yrittäjiä ja Hankasalmen MTK:ta kumpaakin nimeämään ryhmään 2 edustajaa. Heidän ohellaan ryhmään kutsutaan yksi yrittäjäjärjestöön kuulumaton yrittäjä, yksi matkailualan yrittäjä sekä yksi teollisuuden edustaja. Kunnasta ryhmään tulevat elinkeinopäällikkö, kunnanjohtaja, ja kaksi edustajaa kunnanhallituksesta. 

Ryhmä nimetään joulukuussa kunnanhallituksessa ja se aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

 

Jari-Pekka Joroisten vuoden yrittäjä

On upeaa, että Jari-Pekka liikenneasema toimii hienosti ja kaikkia kuntalaisia sekä ohi ajavia palvellen Hankasalmen ohella niin Hartolassa kuin Joroisilla. Siitä Jari-Pekalle tunnutukseksi vuoden yrittäjäpalkinto Joroisilla.

Kuvan mahdollinen sisältö: 5 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, ihmiset seisovat

 Vuoden yritys palkinnon perusteina olivat: 
- paikkakunnan ja erityisesti uuden risteysalueen positiivisen julkisuuskuvan luominen
- paikkakunnan työllisyystilanteen parantaminen ja etenkin nuorille ja naisille tarjotut työmahdollisuudet
- monipuolisen ympärivuorokautisen tarjonnan luominen huolimatta kunnan vähäisestä väestömäärästä
- muuntautumiskykyisyys ja sopeutuminen vallitseviin markkinaolosuhteisiin
- edustavuus yrittäjä- ja yrittäjyysajattelussa paikallisesti ja valtakunnallisesti

Palkinnon myöntämisessä haluttiin huomioida myös Jari-Pekka Koposen pitkä ja merkittävä ura yrittäjäjärjestön kaikilla tasoilla.