Vapon Saha

Hankasalmen kunnan elinkeino- ja työllisyyspoliittisessa ohjelmassa vuosille 2009-2015 linjataan, että:

Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla. Vahvan alkutuotanto-osaamisen ja vireän pk-yritystoiminnan (muun muassa metalliteollisuudessa) tukeminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Keskeisten liikenneväylien varrella sijaitseminen avaa mahdollisuudet yritysten määrän monipuolistumiselle ja kasvulle.

Lue lisää>>

Vuoden 2018 keväällä linjattiin uusi kuntastrategia - sen pohjalta yhdessä yrittäjiemme kanssa (yritysvaikutustyöryhmässä) päivittämme elinkeinopoliittisia linjauksiamme, mutta yllä mainituista pääperiaatteista emme ole luopumassa.

Versowoodin saha, maatilat ja hevososaaminen, Revontuli, Häkärinteet, Jari-Pekka, Kiilto-Clean, Tapijola-ikkunat, Halltex - ne ovat esimerkkejä asioista, joista Hankasalmi tunnetaan ja jonka vuoksi kuntaa arvostetaan. Vireät pk-yrityksemme ovat taas kunnan elinvoimaisuuden kulmakivi

Näillä sivuilla pyrimme tarjoamaan yrittäjillemme tietoa ja tietoa yrityksistämme.  

TMK Energiakoura rakentaa Hankasalmelle

Yritysen pääkonttori ja tehdas syntyvät Hankasalmelle vuoden 2019 kuluessa. Maaliskuussa hanke julkistettiin ja syksyllä on jo valmista. Hankasalmella yrityksen toimivat eivätkä vatuloi. 

Lue lisää täältä tehdashankkeesta.

 

https://energiakoura.fi/tmk-rakentaa-oman-paakonttorin-ja-tehtaan/ 

 

Yritysvaikutusryhmä kokoontuu 

13.6.2019 käynnistyy viimein kunnan ja yrittäjien yhteisen yritysvaikutustyöryhmän työ. Ryhmän toiminnasta tullaan kertomaan näillä sivuilla jatkossa.