Vapon Saha

Hankasalmen kunnan elinkeino- ja työllisyyspoliittisessa ohjelmassa vuosille 2009-2015 linjataan, että:

Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla. Vahvan alkutuotanto-osaamisen ja vireän pk-yritystoiminnan (muun muassa metalliteollisuudessa) tukeminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Keskeisten liikenneväylien varrella sijaitseminen avaa mahdollisuudet yritysten määrän monipuolistumiselle ja kasvulle.

Lue lisää>>

Vuoden 2018 keväällä linjattiin uusi kuntastrategia - sen pohjalta yhdessä yrittäjiemme kanssa (yritysvaikutustyöryhmässä) päivittämme elinkeinopoliittisia linjauksiamme, mutta yllä mainituista pääperiaatteista emme ole luopumassa.

Versowoodin saha, maatilat ja hevososaaminen, Revontuli, Häkärinteet, Jari-Pekka, Kiilto-Clean, Tapijola-ikkunat, Halltex - ne ovat esimerkkejä asioista, joista Hankasalmi tunnetaan ja jonka vuoksi kuntaa arvostetaan. Vireät pk-yrityksemme ovat taas kunnan elinvoimaisuuden kulmakivi

Näillä sivuilla pyrimme tarjoamaan yrittäjillemme tietoa ja tietoa yrityksistämme.  

Yksinyrittätuesta ja muista tuista yrityksille korona-aikaan

 

Yksinyrittätuki on kaikkien niiden päätoimisten yksinyrittäjien haettavissa, joille koronaepidemia aiheuttaa selkeää tulojen menetystä.Tarkemmin kaikki tukeen liittyvät seikat on avattu liitteenä olevassa kunnan hakulomakkeen loppuosan ohjeessa yrittäjille. Huomatkaa kuitenkin, että tämä tuki ei koske maanviljelijöitä. Heille uutisen lopussa linkki omaan tukihakuun, joka avattu 18.5.2020!!!

Kunnan hakuohjeessa on avattu yksinyrittäjätuen hakemisen ja myöntämisen käytännöt Hankasalmella. Hakuohjeessa on ensin yhden sivun ja 10 kohdan lyhyt versio - jossa on kaikki oleellinen.  Lyhyttä ohjetta täydentää laajempi selostus, miten tuen suhteen Hankasalmella menetellään. Tällä on pyritty siihen, että lisäkysymyksiä ja epävarmuutta olisi mahdollisimman vähän. 

Lisäksi on liiteenä ohje salatun sähköpostin lähettämiseen, mikä on suositelluin tapa hakemus jättää.

Linkitämme tähän myös linkin TEM:n sivuille, jossa yksinyrittäjän tukea avataan tarkemmin.

Muistakaa kaikki yrittäjät, että poikkeustilassa olette nyt oikeutettuja myös työmarkkinatukeen. Tätä muun muassa ohjeistetaan yritysten koronatuet liitteessä.

Tässä oleva materiaali on lähetetty suoraan kaikille Hankasalmen yrittäjäsähköpostilistalla oleville yrittäjille. Jos yrittäjänä et ole vielä listalla, niin laita sähköpostiosoitteesi kunnanjohtajalle.

Maatalousyrittäjille on lähtenyt heidän tuestaan sähköpostia 19.5.2020 - jollet ole maatalousyrittäjänä sillä listalla, niin laita siitäkin viestiä kunnanjohtajalla - lisätään sinut sille.

14.4.2020 alkoi yksinyrittäjätuen haku. Mutta hakemuksen voi keväällä/kesällä jättää ja samoin perustein ne käsitellään.

 

Yksinyrittäjätuen hakemuslomake (sisältää hakuohjeen)

Hankasalmen hakuohjeet ja tuen käsittelykäytännöt

Salatun sähköpostin lähetysohje

TEM:n sivujen kysymykset/vastaukset yksinyrittäjätukea koskien

Yritysten koronatuet laajemmin (kaikki yritykset pl MYEL-yrittäjät)

Käsittelytietoja kunnasta yksinyrittäjätuen suhteen ja hakumääriä

Maaseutuyrittäjien koronatuista 18.5.2020 alkaen löytyy tietoa täältä