Siirry sisältöön

Kunnan tuet yritystoiminnalle 2021

Hankasalmen kunnalla on käytössään pienia yritystukia kaikille yrittäjillemme yhdenvertaisesti. Aiempiin vuosiin nähden muutoksia niihin on tullut sillä tavoin, että enää 2021 ei ole käytössä oppisopimustukea. Sen sijaan kehittämistukea voi nyt hyödyntää digitaalisen markkinoinnin  kehittåmiseen yrityksen videon luomisessa.

Tukia on siis myös maatalousyrittäjille. 

Lisätietoja kunnanjohtaja Matti Mäkinen, 040 5052198

Liitteestä puuttuu maksullisen lomituksen tuki, josta postitamme erikseen tietoa viljelijöille maaliskuun kuluessa.- se jatkuu siis ennallaan

Kunnan tuki yritystoiminnalle

  • Tuki myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.
  • Seuraavia tukia voivat saada ne hankasalmelaiset yritykset, jotka toimivat Hankasalmella ja työllistävät työvoimaa Hankasalmen kunnan alueella.
  • Yrityksen kotipaikkakuntamerkintä Hankasalmelle ei siis yksin oikeuta näihin yritystukiin, vaan yrityksen on toimittava ja työllistettävä Hankasalmella, jotta on näihin oikeutettu.
  • Oppisopimustukea ei enää vuodesta 2021 alkaen myönnetä, mutta vuoden 2020 alkaneihin yritysten oppisopimussuhteisiin sovelletaan vuoden 2020 talousarvion ehtoja vuonna 2021

1. Koulutustuki

Yrittäjän toimialaan liittyvistä kurssimaksuista korvataan 50 %, enintään 400 €/v.

2. Yrityksen kehittämistuki

Konsultointikustannuksista tai niihin rinnastettavista toimista, jotka kohdistuvat yrityksen kehittämiseen, korvataan 50 %, enintään 400€/vuosi, mikäli rahoitusta ei ole mahdollista saada/saatu muista lähteistä

Vuonna 2021 tätä tukea voi käyttää yrityksen tunnettavuutta lisäävän videon luomiseen yrityksestä. Yrittäjäjärjestön aloitteesta kuluvana vuonna pyrimme kehittämään yritysten digitaalista markkinointia.

Etenkin kun seuraavan kohdan messut ja näyttelyt jäävät vuonna 2021 vielä vähäisiksi

3. Messu/näyttelypaikkatuki

50 % enint. 300 €/näyttelykerta. Tuki voidaan myöntää kahteen tapahtumaan/yritys/vuosi. (Tuki koskee näyttelypaikan vuokraa.)

4. Teollisuusmaan myynti

Teollisuusmaata myytäessä peritään valtuuston kulloinkin vahvistama hinta ja vesihuollon liittymismaksu.

Maatilayritykset

Maaseudun yrityskohtaisen koulutus-, neuvonta-ja suunnittelutuen maksuperusteet vuonna 2021. Tuki myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.

Tilakohtaiset suunnitelmat

  • Salaojitussuunnitelma 50 % enintään 300 €/suunnitelma
  • Erikoistuotantosuunnitelma Perustamis-, tuotanto-, markkinointi-, yms. suunnitelma 70 %, enintään 350 €/tuotannonala •Tuotantorakennussuunnitelma 50 %, enintään 1500 €/suunnitelma
  • Metsätaloussuunnitelma 20 %, enintään 250 € / suunnitelma. Tuettavaan osuuteen voi sisällyttää neuvojan matkakorvaukset, postimaksut ja vastaavat palvelun saamisen edellytyksenä olevat kustannukset.

Kaikkien yritystukien maksatusta koskevat seuraavat ehdot

  • Avustuksia on haettava kirjallisesti.
  • Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.
  • Avustuksia laitetaan maksuun kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.